Onderzoek & enquête

Vidu produceert online enquêtes, formulieren en onderzoekstools en zorgt ervoor dat alles inhoudelijk en technisch in orde is.

Dit doen wij voor onder meer gemeenten, scholen, evenementen en organisatieadviesbureaus. Wij maken gebruik van enquêtesoftware met uitgebreide mogelijkheden op het gebied van vraag- en antwoordvormen, branching en styling.

Bekijk een voorbeeld

Ebla

Vidu ontwikkelt Ebla, een methode voor ontwikkelingsgericht onderzoek van kinderen, jongeren en volwassen met autisme, een achterstand in de gehechtheidsontwikkeling of problemen in de sensorische informatieverwerking.

Met Ebla leer je gedragingen, die als hardnekkig, ongepast of vreemd kunnen worden geïnterpreteerd, te herkennen als een juiste stap in de ontwikkeling van jezelf, je kind, cliënt of partner.

Ebla-logo


 

Vidu is een maatschap van Marianne Verreijt en Yvonne Loekemeijer.