Enquête Methode

Vidu-methode voor draagvlakonderzoek

De Vidu-methode is door Marianne ontwikkeld en gebruikt in de periode 2007 – 2012. Met de bijhorende online enquêtetool was het mogelijk om erachter te komen welke aspecten in een organisatie succesvol waren en wat het draagvlak was voor eventuele bezuinigingen en investeringen.

Dit gebeurde door aan de respondenten een set zeer specifieke onderwerpen voor te leggen. Per onderwerp werd de respondent gevraagd enerzijds naar tevredenheid, anderzijds om een investerings- of bezuinigingsadvies. Door de antwoorden te combineren, gaf de Vidu-methode in vergelijking tot gebruikelijke enquêtes een diepgaander inzicht in de stand van zaken van een organisatie, plus een aanzet tot een advies over mogelijke bezuinigingen en investeringen.

De bijhorende enquêtetool bood de respondenten een eenvoudige, visuele gebruikersomgeving waarin men de korte enquêtevragen kon beantwoorden en op unieke wijze per onderwerp een investerings- of bezuinigingsadvies kon geven.

Vidu-onderzoekstool voor draagvlakmeting