Marianne is een methodeontwikkelaar. Dat betekent dat zij in een wirwar van ideeën verbanden begrijpt, inzichtelijk maakt en omzet naar bruikbare tools. Het kan gaan om bijvoorbeeld de ontwikkeling van onderzoeksmethodes, enquêtes of onderwijskundig materiaal.

Werk