Enquête Methode

Onderzoek “Burenzorg in De Bergen”

Onderzoek naar vraag en aanbod van burenhulp en aanwezigheid van sociale contacten tussen buurtgenoten

In opdracht van Bewonersvereniging De Bergen heeft Vidu een onderzoek uitgevoerd onder bewoners van deze Eindhovense buurt.

In nauwe samenwerking met het bestuur van de bewonersvereniging hebben we een enquête vormgegeven gericht op het verkrijgen van inzicht in vraag en aanbod van burenhulp en de aanwezigheid van sociale contacten tussen buurtgenoten.

De enquête is uitgevoerd in maart 2015 en de resultaten zijn gepresenteerd op 3 mei 2015 tijdens een burencontactmiddag. Het onderzoeksrapport is in februari 2016 aangeboden aan het Eindhovens College van B&W.

Bekijk of download hier de eindrapportage (.pdf)

Burenzorg in De Bergen